ΟΙ ΚΟΝΣΕΛΕΣ ΜΑΣ

ΚΟΝΣΟΛΕΣ

Κονσόλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία ως έπιπλο εισόδου, στο χολ ή εξίσου ιδανικά στο καθιστικό, σε μία αδιαμόρφωτη γωνία.